Scroll to top

Sterilizácia parou

Indikátor pre parnú sterilizáciu MVI, bal.250ks
Univerzálne indikátory pre parnú sterilizáciu

Univerzálne indikátory pre parnú sterilizáciu, zodpovedajúce špecifikáciam pre Triedu 4 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Sú vhodné pre kontrolu účinnosti parnej sterilizácie baleného aj nebaleného materiálu a nástrojov v rozsahu teplôt 121 °C až 134 °C. Vkladajú sa pri sterilizácii baleného materiálu do obalu, pri sterilizácii nebalených nástrojov priamo na sito. Expirácia (2 roky od dátumu výroby) je označená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30°C, relatívna vlhkosť 30-60%. Za rovnakých podmienok ide uchovať exponované indikátory pre dokumentačné účely bez nežiaducej zmeny farby akokoľvek dlho.

TST indikátor pre parnú sterilizáciu, bal.200ks
Najpresnejšie indikátory pre parnú sterilizáciu

Najpresnejšie indikátory pre parnú sterilizáciu baleného materiálu, zodpovedajúce špecifikácii pre Triedu 6 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Sú vhodné pre kontrolu účinnosti sterilizácie baleného materiálu v rozsahu teplôt 121 °C až 134 °C. Sú doporučené hlavne pre kontrolu dodržania stanovených parametrov sterilizačného cyklu (verifikácia cyklu). Vkladajú sa do vnútra obalov medzi sterilizovaný materiál alebo do samotných obalov. Expirácia (3 roky od dátumu výroby) je označená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30°C, relatívna vlhkosť 30-60%.. Za rovnakých podmienok ide uchovať exponované indikátory pre dokumentačné účely bez nežiaducej zmeny farby akokoľvek dlho.

Jednorázový balíček pre Bowie a Dick test, bal.1ks

Tento jednorázový balíček pre B&D test preverí v jednom teste pri teplote 134 °C behom 3,5 min. : prienik pary, sýtosť pary, obsah nekondenzujúcich plynov, teplotu a skutočnú dobu sterilizačnej expozície. Unikátna viacfarebná reakcia indikátoru TST tvoriaceho skúšobný obrazec prináša najdokonalejšiu diagnostiku Bowie a Dickovej testom. Tento výrobok zodpovedá norme STN EN 867-4. Balíček pre B&D test k.č. 2352 je používaný pre kontrolu sterilizátorov nielen ich užívateľmi, ale aj kontrolnými orgánmi a servisnými technikmi. Expirácia (3 roky od dátumu výroby) je označená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30°C, relatívna vlhkosť 30-60%.. Za rovnakých podmienok ide uchovať exponované indikátory pre dokumentačné účely bez nežiaducej zmeny farby akokoľvek dlho.

Indikátor pre parnú sterilizáciu TST Flash, bal.200ks

Najpresnejšie indikátory pre parnú sterilizáciu nebaleného materiálu, zodpovedajúce špecifikácii pre Triedu 6 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Je určený iba pre tzv. Flash sterilizáciu nebalených nástrojov. Ku zmene farby príde pri teplote 134 °C za 3,5 min. Indikátor sa vkladá na sito medzi sterilizované nástroje. Expirácia (3 roky od dátumu výroby) je označená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30°C, relatívna vlhkosť 30-60%.. Za rovnakých podmienok ide uchovať exponované indikátory pre dokumentačné účely bez nežiaducej zmeny farby akokoľvek dlho.

Indikátor pre parnú sterilizáciu TST Flash, bal.100ks

Najpresnejšie indikátory pre parnú sterilizáciu nebaleného materiálu, zodpovedajúce špecifikácii pre Triedu 6 podla STN EN ISO 11140-1:2006. Je určený iba pre tzv. Flash sterilizáciu nebalených nástrojov. Ku zmene farby príde pri teplote 134 °C za 3,5 min. Indikátor sa vkladá na sito medzi sterilizované nástroje. Expirácia (3 roky od dátumu výroby) je označená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30°C, relatívna vlhkosť 30-60%.. Za rovnakých podmienok ide uchovať exponované indikátory pre dokumentačné účely bez nežiaducej zmeny farby akokoľvek dlho.

Test prieniku pary Browne TST Helix, balenie 1 teliesko Helix a 250 ks prúžkov

Tento test je určený na skúšku prieniku pary v tzv. malých sterilizátoroch s procesom typu B s objemom komory 10-60 l. Pozostáva zo skúšobného telieska Helix a prúžku s indikátorom. Skúšobné teliesko je tvorené kapilárou otvorenou na jednom konci a na druhom konci ústiacou do uzavretej komôrky, do ktorej sa vkladá skúšobný prúžok. Takto pripravený test sa vloží do sterilizačného obalu a exponuje sa pri 134 °C/3,5 min. Test splňuje požiadavky normy STN EN 867-5. Exponovaný indikátor sa dá archivovať pre dokumentačné účely neobmedzene dlho bez nežiaducej zmeny farby.

Indikátor pre parnú sterilizáciu TST, bal.200ks
Tento indikátor zodpovedá svojimi parametrami

Tento indikátor zodpovedá svojimi parametrami presne indikátoru TST a naviac je opatrený na rubovej strane samolepiacou vrstvou pre ľahké umiestnenie do systému dokumentácie sterilizácie.

Archy Bowie a Dick test, bal.50ks

Samostatné listy formátu A4 sú určené pre B&D test so štandardným balíkom textilu podľa STN EN 285, odst. 26.1. Pri správnej funkcii sterilizátoru sa celý obrazec sfarbí rovnomerne modro až zeleno. Nerovnomerné alebo chýbajúce zafarbenie znamená nedostatočné preniknutie pary do skúšobného balíka. Indikátor zodpovedá podľa ČSN EN ISO 11140-1:2006 Triede 2 a podľa STN EN 897-3 Triede B. Expirácia (2 roky od dátumu výroby) je označená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30°C, relatívna vlhkosť 30-60%.. Za rovnakých podmienok ide uchovať exponované indikátory pre dokumentačné účely bez nežiaducej zmeny farby akokoľvek dlho.

Test prieniku pary Browne TST Helix, balenie 1 teliesko Helix a 30 ks prúžkov
Tento test zodpovedá technicky Testu prieniku pary Browne TST Helix, ale balenie obsahuje iba 30 ks indikačných prúžkov Helix.
TST šaržový test pre parnú sterilizáciu, 1súprava vrátane 400 ks indikátorov

Súprava šaržového testu parnej sterilizácie sa skladá zo zavinutej kapiláry, ktorá ma jeden koniec otvorený a druhý koniec ústi do telieska, do ktorého sa vkladá prúžok s TST indikátorom . Súprava je určená na kontrolu sterilizácie nebalených nástrojov ( 134 °C/ 4 min, Flash) a slúži k simulácii sťaženého prenikania pary ku sterilizovanému materiálu. Indikátor zodpovedá Triede 6 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Doporučuje sa hlavne pre kontrolu dodržania stanovených parametrov sterilizačného cyklu (verifikácia cyklu). Expirácia (3 roky od dátumu výroby) je označená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30°C, relatívna vlhkosť 30-60%.. Za rovnakých podmienok ide uchovať exponované indikátory pre dokumentačné účely bez nežiaducej zmeny farby akokoľvek dlho.

TST šaržový test pre parnú sterilizáciu, 1 súprava vrátane 400 ks indikátorov

Súprava čaržového testu parnej sterilizácie sa skladá zo zavinutej kapiláry, ktorá ma jeden koniec otvorený a druhý koniec ústi do telieska, do ktorého sa vkladá prúžok s TST indikátorom. Súprava je určená na kontrolu sterilizácie baleného materiálu ( 134 °C/ 7 min a 121°C/ 20 min ) a slúži k simulácii sťaženého prenikania pary ku sterilizovanému materiálu. Indikátor zodpovedá Triede 6 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Doporučuje sa hlavne pre kontrolu dodržania stanovených parametrov sterilizačného cyklu (verifikácie cyklu). Expirácia (3 roky od dátumu výroby) je označená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30°C, relatívna vlhkosť 30-60%.. Za rovnakých podmienok ide uchovať exponované indikátory pre dokumentačné účely bez nežiaducej zmeny farby akokoľvek dlho.

Integračné kontrolné trubičky TaT, bal.100ks

Pre tzv. nástrojové variče (napr. PS 50), kde nie je možné do vodnej náplne umiestniť indikátory na papierovom nosiči, alebo pre kontrolu sterilizácie roztokov sa dodávajú sklenené zatavené trubičky naplnené indikačnou tekutinou. Tieto indikátory zodpovedajúce špecifikácii Triedy 4 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Je možné ich použiť pre kontrolu sterilizácie v rozsahu teplôt 121 °C až 134 °C. Vkladajú sa medzi sterilizované nástroje alebo do roztoku. Expirácia (18 mesiacov od dátumu výroby) je označená na balení. Skladovanie: Na chladnom a tmavom mieste, teplota 0-21°C, najlepšie v chladničke. Za rovnakých podmienok ide uchovať exponované indikátory pre dokumentačné účely bez nežiaducej zmeny farby akokoľvek dlho, potom sa môžu likvidovať ako bežný sklenený odpad.

Etiketovacie kliešte, bal. 1 ks

Etiketovacie kliešte Browne slúžia na potlačovanie etikiet Browne údajmi požadovanými vyhláškou MZ SR č. 331/2006. Etikety sú opatrené procesovým indikátorom parnej sterilizácie.

Etikety pre parnú sterilizáciu s indikátorom, bal. 24 roliek

Etikety rozmeru 29 x 29 mm sú opatrené procesovým indikátorom parnej sterilizácie. Etikety sa dodávajú v rolkách po 500 ks. Sú určené do etiketovacích kliešťov Browne, ktorými sa natlačia súčasne všetky údaje predpísané vyhláškou č. 331/2006 a nalepia sa na sterilizačný obal. Etikety sú opatrené dvoma lepiacimi vrstvami, aby ich bolo možné ľahko odstrániť pri použití materiálu a vlepiť do zdravotníckej dokumentácie. Indikátor zodpovedá Triede 1 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Etikety sú vhodné pre dokumentáciu parnej sterilizácie v rozsahu teplôt 121 °C až 134 °C. c

Lepiaca páska pre parnú sterilizáciu, bez indikátoru, bal. 1 rolka dĺžky 50m

Táto lepiaca páska šírky 50 mm sa používa na uzatváranie papierových sterilizačných obalov na parnú sterilizáciu. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30 °C, relatívná vlhkosť 20-60 %.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.