Scroll to top

O NÁS

Spoločnosť Skantech, s.r.o. aktívne pôsobí na slovenskom trhu viac ako 20 rokov v oblasti prevencii nemocničných nákaz v spolupráci s najväčším svetovým výrobcom sterilizačnej a dezinfekčnej technológie – švédskou spoločnosťou Getinge International AB. Našou snahou nie je ponúkať len samotné zariadenia, ale komplexné funkčné systémy. Hlavným atribútom výrobkov Getinge je vysoká kvalita, nízke prevádzkové náklady a ohľad na životné prostredie.

Spoločnosť GETINGE International AB ponúka kompletné systémy:

  • aplikačné know-how
  • spracovanie technologického projektu a kapacitnej kalkulácie podľa potrieb užívateľa
  • komplexná dodávka prístrojov a zariadení pre oddelenia centrálnej sterilizácie a substerilizácie
  • servis
  • školenie
  • dokumentácia

Oblasť pôsobnosti:

  1. Sterilizácia a dezinfekcia v nemocniciach.
  2. Sterilizácia vo farmaceutickom priemysle.
  3. Sterilizácia formaldehydom a etylénoxidom.