Scroll to top

Sterilizácia formaldehydom

Prúžkový indikátor pre sterilizáciu formaldehydom, bal.100ks
Indikačný laminovaný terčík s priemerom

Indikačný laminovaný terčík s priemerom cca 12 mm modrej farby je umiestnený na papierovom nosiči. Indikátor zodpovedá špecifikáciám pre Triedu 4 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Tieto indikátory sa umiestňujú dovnútra sterilizačných obalov a slúžia na preukázanie účinnej sterilizačnej expozície formaldehydom v rozsahu teplôt 60 °C až 80 °C. Expirácia (2 roky od dátumu výroby) je vyznačená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30 °C, relatívna vlhkosť 30-60 %, v prostredí bez voľného formaldehydu. Za rovnakých podmienok sa dajú uchovávať exponované indikátory pre dokumentačné účely akokoľvek dlho bez nežiaducej zmeny farby.

Šaržový test pre sterilizáciu formaldehydom, 1 súprava vrátane 200 ks indikátorov
Súprava pre šaržový test sterilizácie

Súprava pre šaržový test sterilizácie formaldehydom sa skladá zo zvinutej kapiláry, ktorá má jeden koniec otvorený a druhý koniec uzavretý komôrkou, do ktorej sa vkladá prúžok s indikátorom. Súprava slúži k simulácii sťaženého prenikania formaldehydu k sterilizovanému materiálu, Indikátor zodpovedá špecifikáciám pre Triedu 4 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Súprava sa vkladá obvykle do samostatného sterilizačného obalu a slúžia na preukázanie účinnej sterilizačnej expozície formaldehydom v rozsahu teplôt 60 °C až 80 °C aj vo vnútri dlhých dutých predmetov (napr. katétrov). Expirácia (2 roky od dátumu výroby) je vyznačená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30 °C, relatívna vlhkosť 30-60 %, v prostredí bez voľného formaldehydu. Za rovnakých podmienok sa dajú uchovávať exponované indikátory pre dokumentačné účely akokoľvek dlho bez nežiaducej zmeny farby.

Samolepiace bodové indikátory pre sterilizáciu formaldehydom, bal. 250 ks
Samolepiace indikátory vo forme terčíkov

Samolepiace indikátory vo forme terčíkov s priemerom cca 12 mm sa dodávajú v rolkách obsahujúcich 250 indikátorov. Indikátor zodpovedá špecifikáciám pre Triedu 1 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Používajú sa na obaly, ktoré nie sú zabezpečené indikátorom procesu a slúžia na preukázanie, že materiál prešiel procesom sterilizácie formaldehydom. Expirácia (18 mesiacov od dátumu výroby) je vyznačená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30 °C, relatívna vlhkosť 30-60 %, v prostredí bez voľného formaldehydu.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.