Scroll to top

Sterilizácia horúcim vzduchom

Integračné kontrolné skúmavky TaT, bal.100ks
Pre kontrolu účinnosti sterilizácie

Pre kontrolu účinnosti sterilizácie cirkulujúcim horúcim vzduchom podľa vyhlášky slúžia sklenené zatavené trubičky naplnené indikačnou tekutinou. Tieto indikátory zodpovedajúce špecifikácii Triedy 6 podľa normy STN EN ISO 11140-1:2006. Dajú sa použiť pre kontrolu sterilizácie v rozsahu teplôt 160 °C až 180 °C. Vkladajú sa medzi sterilizované nástroje a pomôcky. Expirácia (2 roky od dátumu výroby) je označená na balení. Skladovanie: Na chladnom a tmavom mieste chránenom pred zdrojom tepla. Za rovnakých podmienok ide uchovať exponované indikátory pre dokumentačné účely bez nežiaducej zmeny farby akokoľvek dlho, potom sa môžu likvidovať ako bežný sklenený odpad.

Lepiaca páska s indikátorom sterilizáce horúcim vzduchom, obj. č. 0140, bal. 1 role dĺžky 50 m

Lepiaca páska je vhodným procesovým indikátorom pre všetky druhy sterilizačných obalov používaných pri sterilizácii horúcim vzduchom. Na pásku šírky 19 mm sú natlačené indikačné obrazce tvaru písmena V. Pásku možno použiť pri sterilizáci horúcim vzduchom v rozsahu teplôt 160 °C až 180 °C. Tento indikátor zodpovedá špecifikácii pre Triedu 1 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Expirace 2 roky od dátumu výroby, ktorý je vytlačený kódom na vnútornej strane. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30 °C, relatívna vlhkosť 20-60 %.

Integračné kontrolne skúmavky TaT, obj. č. 7305, bal.100ks
Pre kontrolu horúcovzduchových sterilizátorov

Pre kontrolu účinnosti sterilizácie cirkulujúcim horúcim vzduchom podľa vyhlášky slúžia sklenené zatavené trubičky naplnené indikačnou tekutinou. Tieto indikátory zodpovedajúce špecifikácii Triedy 6 podľa normy STN EN ISO 11140-1:2006. Dajú sa použiť pre kontrolu sterilizácie v rozsahu teplôt 160 °C až 180 °C. Vkladajú sa medzi sterilizované nástroje a pomôcky. Expirácia (2 roky od dátumu výroby) je označená na balení. Skladovanie: Na chladnom a tmavom mieste chránenom pred zdrojom tepla. Za rovnakých podmienok ide uchovať exponované indikátory pre dokumentačné účely bez nežiaducej zmeny farby akokoľvek dlho, potom sa môžu likvidovať ako bežný sklenený odpad.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.