Scroll to top

Etylénoxidová sterilizácia

Prúžkový indikátor MVI pre sterilizáciu etylénoxidom, bal.500ks
Tento indikátor zodpovedá špecifikáciám

Tento indikátor zodpovedá špecifikáciám pre Triedu 4 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Indikátory sa umiestňujú dovnútra sterilizačných obalov a slúžia na preukázanie účinnej sterilizačnej expozície etylénoxidom. Expirácia (2 roky od dátumu výroby) je vyznačená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30 °C, relatívna vlhkosť 30-60 %, v prostredí bez voľného etylénoxidu. Za rovnakých podmienok môžeme uchovávať exponované indikátory pre dokumentačné účely akokoľvek dlho bez nežiaducej zmeny farby.

Prúžkový integračný indikátor pre sterilizáciu etylénoxidom, bal.100ks
Indikačný laminovaný terčík

Indikačný laminovaný terčík s priemerom približne 12 mm červenej farby je umiestnený na papierovom nosiči. Indikátor zodpovedá špecifikáciám pre Triedu 5 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Tieto indikátory sa umiestňujú dovnútra sterilizačných obalov a slúžia na preukázanie účinnej sterilizačnej expozície etylénoxidom. Expirácia (2 roky od dátumu výroby) je vyznačená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30 °C, relatívna vlhkosť 30-60 %, v prostredí bez voľného etylénoxidu. Za rovnakých podmienok môžeme uchovávať exponované indikátory pre dokumentačné účely akokoľvek dlho bez nežiaducej zmeny farby.

Samolepiace bodové indikátory pre sterilizáciu etylénoxidom, bal.1000ks
Samolepiace indikátory vo forme terčíkov

Samolepiace indikátory vo forme terčíkov s priemerom cca 12 mm sa dodávajú v rolkách obsahujúcich 1000 indikátorov. Indikátor zodpovedá špecifikáciám pre Triedu 1 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Používajú sa na obaly, ktoré nie sú zabezpečené indikátorom procesu a slúžia k preukázaniu, že materiál prešiel procesom sterilizácie etylénoxidom. Expirácia (2 roky od dátumu výroby) je vyznačená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30 °C, relatívna vlhkosť 30-60 %, v prostredí bez voľného etylénoxidu.

Lepiaca páska s indikátorom sterilizácie etylénoxidom, bal. 1 rolka dĺžky 50 m

Táto lepiaca páska je zabezpečená procesovým indikátorom sterilizácie etylénoxidom. Na pásku šírky 19 mm sú vytlačené šikmo umiestnené nápisy gas . Tento indikátor zodpovedá špecifikáciám pre Triedu 1 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Páska je určená na sterilizačné obaly, ktoré nie sú zabezpečené vytlačeným procesovým indikátorom a slúži k preukázaniu, že materiál prešiel procesom sterilizácie etylénoxidom. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30 °C, relatívna vlhkosť 30-60 %, v prostredí bez voľného etylénoxidu.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.