Sterilizácia parou

TST indikátor pre parnú sterilizáciu, bal.200ks

Najpresnejšie indikátory pre parnú sterilizáciu baleného materiálu, zodpovedajúce špecifikácii pre Triedu 6 podľa STN EN ISO 11140-1:2006. Sú vhodné pre kontrolu účinnosti sterilizácie baleného materiálu v rozsahu teplôt 121 °C až 134 °C. Sú doporučené hlavne pre kontrolu dodržania stanovených parametrov sterilizačného cyklu (verifikácia cyklu). Vkladajú sa do vnútra obalov medzi sterilizovaný materiál alebo do samotných obalov. Expirácia (3 roky od dátumu výroby) je označená na balení. Skladovanie: Na chladnom, suchom a tmavom mieste, teplota 0-30°C, relatívna vlhkosť 30-60%.. Za rovnakých podmienok ide uchovať exponované indikátory pre dokumentačné účely bez nežiaducej zmeny farby akokoľvek dlho.

Indikátor pre parnú sterilizáciu MVI, bal.250ks
Univerzálne indikátory pre parnú sterilizáciu
TST indikátor pre parnú sterilizáciu, bal.200ks
Najpresnejšie indikátory pre parnú sterilizáciu
Indikátor pre parnú sterilizáciu TST, bal.200ks
Tento indikátor zodpovedá svojimi parametrami
Indikátor pre parnú sterilizáciu TST Flash, bal.200ks
Najpresnejšie indikátory pre parnú sterilizáciu
Indikátor pre parnú sterilizáciu TST Flash, bal.100ks
Najpresnejšie indikátory pre parnú sterilizáciu
Jednorázový balíček pre Bowie a Dick test, bal.1ks
Tento jednorázový balíček pre B&D test
1 2 3 >

Výhradný distribútor výrobcov